Archive for Styczeń 2010

Jak działa mózg??

10/01/2010

Trochę teorii pomoże zrozumieć jak zapamiętujemy. Może nam także pomóc w poznaniu i wykorzystaniu własnych zdolności, aby usprawnić zapamiętywanie.
Zapewne każdy z nas słyszał, o tym, że nasz mózg ma dwie półkule, z których każda specjalizuje się w czymś innym. Jedna-lewa- jest digitalna (cyfrowa) a druga- prawa- analogowa.
Zobaczmy jak pracuje nasz mózg:

Żaden człowiek nie korzysta wyłącznie z lewej bądź prawej półkuli. Niektórzy są bardziej zorientowani na prawo inni na lewo. Oznacza to, że istnieją ludzie, którzy mają bardziej rozwinięte zdolności jednej bądź drugiej półkuli. W zachodniej cywilizacji przeważają lewopółkulowcy. Tylko przez harmonijną współpracę obu półkul właściciel mózgu może stać się jego kompetentnym użytkownikiem, czyli osobą odpowiadającą całkowicie za swoje czyny i słowa. Poza tym wykorzystywanie ich obu jest skuteczną drogą do uczenia się zgodnie z naturą i pracą mózgu. Tego trzeba jednak się nauczyć. Na przykład kiedy słuchamy piosenki lewa przetwarza słowa a prawa muzykę – nie jest przypadkiem, że bardzo łatwo wtedy uczymy się słów piosenki.

Reklamy